Sanni Mäkipää

1994, Tampere

http://www.sannimakipaa.com

 

Sanni Mäkipää

Maalaukseni käsittelevät sosiaalisia tunteita ja niiden normittuneisuutta. Olen kiinnostunut tukalista tilanteista ja miellyttävän ja kuvottavan välimaastosta, sekä prosessin lomassa syntyneestä visuaalisesta änkytyksestä. Tyypillistä teoksilleni on kerroksellisuus, värien yltäkylläisyys ja hetkellisyyden ilmapiiri. Maalausten esittävät elementit sulautuvat abstrakteihin muotoihin, kommunikoivat keskenään ja haihtuvat sitten taka-alalle.

 

My work deals with the relationship between emotions and social norms. I’m interested in awkward situations, the space between pleasant and repulsive and the visual stutter that’s created in the painting process. Layers, vibrant colours and a sense of fleetingness are characteristic of my work. In the paintings the representational elements merge with the suggestive and abstract forms, communicate with them and finally blend into the background.

 

Väärän haava / Ambivalent Undercurrent

akryyli ja öljy levylle / acrylic and oil on board

 

Jos häpeä elää piiloutumisesta, miltä se näyttää päivänvalossa?

Sally Munt (2008) kuvailee häpeää kameleonttiseksi, tahmeaksi, kaikista kehollisimmaksi tunteeksi, jolla on kyky piileskellä ja muunnella muita tunteita. Maalaussarja Väärän haava etsii häpeän eleitä ja hahmollistumaa näkökulmasta, jossa häpeän kohtaamisessa on läsnä jonkinlainen uudistuminen ja vapautuminen. Maalausten keskiössä ovat piinaavien hetkien tunnemaisemat, esineet, joihin liittyy häpeän jännite ja häpeän fyysiset tuntomerkit. Teosten kirkasta värimaailmaa ei pääse pakoon ja sen eläväisyys esittää puistattavan tunteen myönteisemmässä valossa, mahdollisena voimalähteenä.

 

If shame thrives in hiding, what does it look like in the daylight?

Painting series Ambivalent Undercurrent looks for shame’s gestures and character, processing them through the idea that facing shame contains some type of a katharsis and birth of something new. Shameful objects, physical manifestations of shame and emotional landscapes of uncomfortable situations are featured in the paintings. Just like shame, there’s no escaping the vivid colour range, which suggests there’s a potential source of energy in the complex emotion