Roosa Lalja

1991, Tampere
http://www.roosalalja.wordpress.com

Sanni Saari


Koen dynaamisen ja aidon ilmaisun tärkeimmäksi fokukseksi taiteellisessa työskentelyssäni. Työstän usein aiheita, joihin minulla on syvempi henkilökohtainen suhde. Asioita jotka ovat konkreettisesti sidoksissa elämäntilanteeseeni, ajatuksiini ja tapaani havainnoida; tällöin ilmaisun vilpittömyys on helpoiten saavutettavissa.

Luon visuaalisesti kiinnostavia, tasapainoisia teoksia, joissa prosessin ajallisuus ja kerrokset ovat kuitenkin näkyvissä. Töissäni nopea luonnostelu yhdistyy realistiseen kerrontaan, haen tasapainoa ja omaa kädenjälkeä yhdistelemällä abstrakteja ja esittäviä elementtejä.

 

The main focus of my work is to achieve a dynamic and real expression. I usually deal with subjects that are directly linked to my personal life, thoughts or the way I observe things. In this way the sincerity of my expression is easiest to achieve.

I create visually interesting work in which the process is visible in the layers. I usually combine quick drafts with realistic narration. I seek for a balance and my own style while combining abstract forms with representative elements in my work.

 

 

Elmeri

öljy kankaalle / oil on canvas


Teossarjan kantavana teemana on positiivisen kehonkuvan representaatio maalauksen keinoin. Maalauksissa henkilöt esiintyvät itsevarmoina ja oman tilansa tiedostavina, katsojaa haastavina yksilöinä. Asetelma pyrkii ulos perinteisestä katsomisen traditiosta, jossa kuvattava toimii passiivisena, katseeseen vastaamattomana objektina tai seksuaalisen tirkistelyn kohteena. Tutkin eri keinoja ilmaista kehoa ja sukupuolta, etsiä luonnollisuutta ja häpeilemättömyyttä pyrkien luomaan käänteistä jännitettä katsojan ja kuvattavan välille.

 

In my work I study the different ways of representing body and gender and my aim is to create a contrary tension between the subject and the viewer. People in the paintings are presented as confident and shameless individuals. The relationship between the subject and the viewer breaks away from the traditional hierarchies of viewing, where the subject is passive and unresponsive.

 

roosa_teoskuva2