Riina Vilén

1990, Äetsä

http://www.riinavilen.com
 
Riina Vilén

Teen animaatiota ja videota. Animaatiolla saan elottomasta elävää ja voin luoda maailman omanlaisekseni. Videolla muovaan jo olemassa olevaa maailmaa.

Käsittelen aiheita usein yksilötason kautta. Toistuvina teemoina ovat olleet kuolema, menetys ja yksinäisyys. Vaikka teoksissani maailma näyttäytyy usein kolkkona ja lohduttomana, teokseni ovat myös ilahduttavia ja leikkisiä. Melankolisia, kummallisia, kiireettömiä tarinoita.

 

I make animation and video art. With animation I can bring lifeless to life and create my own worlds. With video I can shape the world that already exists.

I usually deal with topics at an individual level. Recurring themes have been death, loss and loneliness. The worlds I create often seem bleak and hopeless; nevertheless, my works are also delightful and playful. Melancholic, strange, tranquil stories.

 

Maanantai, tiistai, keskiviikko /
Monday, Tuesday, Wednesday

kolmikanavainen stop motion -animaatio / 3-channel stop motion animation

 

Kaikki päivät tuntuvat samanlaisilta, eikä niitä enää erota toisistaan. Rutiini on muodostunut kuin itsestään ja sitä ympäröivät väsymys ja yksinäisyys. Kodista on tullut ainoa turva, siellä ei tarvitse hymyillä, vaan voi antaa itsensä olla.

 

All the days seem alike and it becomes difficult to tell one from another. The routine is formed by itself and it is surrounded by tiredness and loneliness. Home has become the only safe haven, there is no obligation to smile, you can let yourself be.riinavilen_teoskuva