Peppi Reenkola

1992, Helsinki

http://www.peppireenkola.wordpress.com

 

Peppi Reenkola

Olen omien ajatusleikkieni koekaniini. Oma keho ja henkilökohtaiset kokemukset tarjoavat rajattomia kokeilun mahdollisuuksia yhteiskunnallisten aiheiden tutkimiseen. Käsittelemällä ilmiöitä subjektiivisesta näkökulmasta haluan paljastaa jotain, joka koskettaa meitä kaikkia.

Tekniikan hallitsemattomuus kiehtoo minua. Minulle tekninen taituruus on aina toissijaista, sisällön ja prosessin merkityksen korostuessa. Kökköys on jees. Huomaan kokevani tarvetta tehdä teoksia, jotka vaativat työlään tai hitaan prosessin valmistuakseen.

Maailmassa ei ole mitään järkeä. Minulle on tärkeää, että teoksissani on absurdeja tai humoristisia piirteitä. Eihän tätä elämää voi ottaa tosissaan. Toisaalta en ikinä ole niin tosissani, kuin työstäessäni teosta. Olen vakuuttunut siitä, että olen teos teokselta matkalla jonnekin, mutta valmiiksi en kerkeä ennen maailmanloppua.

 

I want to be the guinea pig for the play of my thoughts. My own body and personal experiences offer endless possibilities to explore social phenomena. As I deal with these issues from a subjective perspective, I want to reveal something that affects all of us.

Not being in control of a technique fascinates me. To me technical virtuosity is always secondary. I want to emphasize the content and the process of making art. I love everything awkward. I feel the need to make art that requires a laborious or slow process to finish.

World makes no sense whatsoever. It’s important to me that my work carries humorous or absurd traits. Life can’t be taken seriously. On the other hand, I’m never more serious than when I’m working on a piece. I’m convinced I’m going somewhere artwork by artwork, but I won’t be ready before the world ends.

 

Superme

installaatio / installation

Lihaskuntoharjoitusta kolme kertaa viikossa. Aerobista harjoitusta kolme kertaa viikossa. Joogaa kolme kertaa viikossa. Dual N-Back –aivojen harjoitusohjelmaa 20 minuuttia päivittäin. Espanjan kielen harjoittelua 20 minuuttia joka päivä. Matemaattisia harjoitteita 2 tuntia viikossa. Havaintopiirustusta 2 tuntia viikossa. Meditaatiota päivittäin. Vegaaninen ruokavalio.

Teos on pyrkimykseni muuttaa itseni länsimaisen yhteiskunnan ihanneihmiseksi. Se on kokopäivätyötä. Syyllisyyden tunne on aina läsnä. Pelottavinta on, että huomaan voivani paremmin. Minunhan piti kritisoida ihanteen vaatimusta.

 

Muscle building exercise three times a week. Aerobic exercise three times a week. Yoga three times a week. Dual n Back –training for brain 20 minutes every day. Practising Spanish language 20 minutes every day. Mathematic exercises two hours a week. Drawing from observation two hours a week. Daily meditation, extending the length throughout the process. Vegan diet.

My work is my attempt to turn myself into the western society’s ideal human being. It’s a full-time job. The feeling of guilt is always present. The scariest part is that I notice I’m feeling better. I was supposed to criticize the demand of ideal.

peppireenkola_teoskuva