Miska Allonen

1993, Orimattila
www.miskaallonen.com

Miska Allonen


Minua kiehtoo erityisesti valokuvataiteen tuominen nykypäivään uusien, kokeilevien tilaratkaisujen ja installaatioiden sekä materiaalivalintojen avulla. Työskentelen myös videon ja muiden medioiden parissa.

Tilojen ja maailmojen luominen tarinallisuuden auttamana on aina ollut osa minua: oli se sitten lapsuuden satukirjat, nukkekotileikit, nuoruuden haaveet ankkapiirtäjän tai arkkitehdin ammatista, valokuvaajan silmä tai nyttemmin taiteellisen teoksen muodossa ilmenevät teoskokonaisuudet. Minussa asuu myös käsityöläisyys ja tunne käsin tekemisen aitoudesta. Se on välillä ristiriidassa kaiken digitaalisuuden ympäröidessä.

Olen maaseudun kasvatti, ja luonto on aina ollut minulle tärkeä. Metsät ovat olleet takapihojani, puut majojani. Kaupunkiin muuttaminen kuitenkin avasi silmäni eri tavalla ihmisten monimuotoisuudelle. Ihmisen tuottaman kulttuurin valoisat ja varjoisat puolet tulivat lähemmäksi kuin koskaan aiemmin.

Tahdon hämmentää ihmisiä. Tahdon luoda maailmoja ja tiloja, jotka ovat kaikessa
absurdiudessaankin merkityksellisiä ja vaikutussuhteessa todellisuuden kanssa. Ajatusten runsaus ja mielensisäiset assosisaatioketjut ovat surrealistisen tienvarteni monikerroksellisimmat heijastimet hämärässä sumussa.

 

I aim to bring photography to the present day with new experimental ways using different materials, spaces and installations. I also work with video and other medias.

Creating places and different worlds through stories has always been a part of me. I have used different medias for that. Being fascinated by children’s storybooks, playing with dollhouses and the view through the camera lens has always been a part of me as well as dreaming to be an architect or a professional drawer of Donald Duck. I use these familiar interests and skills in my process. It’s important to me to have authentic handmade things as I value craftsmanship. Sometimes there is a conflict between that and everything digital.

In my childhood I lived in the countryside and nature has always been close to me. Forests were my backyards, trees were my playgrounds. However, moving to the city opened my eyes to the diversity of human beings in many ways. The bright and shady sides of human culture became more apparent to me than ever before.

I want to confuse people. I want to create worlds and spaces that have meanings and reflect reality – even in all their absurdity. The richness of thoughts and associations are my biggest drive in the hazy mist.

 

Kultainen kosketus / The Golden Touch

valokuvasarja / series of photographs
 

Olipa kerran kuningas Midas. Me kaikki tiedämme kuinka käy, kun tarun hallitsija palkitaan kultaisella kosketuksella. Vaan miten käykään, kun satujen kultainen kosketus yhdistetään valokuvien kautta todelliseen maailmaan?

Teossarjassani esiintyvät pienoismaailmat koostuvat installaatioista ja valokuvista. Installaatiot koostuvat pienistä elementeistä aina eläinfiguureista pikkuautoihin ja hiekasta askartelutarvikkeisiin. Yhdistän käsillä tekemistä ja analogista manipulointia digitaaliseen valokuvaan.

Käsittelen toden ja abstraktin rajapintaa. Milloin koemme ahaa-elämyksen? Tahdon yllättää ihmisen. Miksi satujen tarinat rakentavat kuvia mieliimme, ja miten käykään kun kuvat ovat valmiina, mutta teksti puuttuu?

 

Once upon a time King Midas was the ruler. We all know what happens when the king of the story is rewarded with a golden touch. But what happens when the golden touch of the stories collides with reality through photographs?

Miniature worlds presented in my work consist of installations and photographs. The installations contain small elements from animal figures to toy cars and from sand to craft supplies. I combine analogical manipulation and handicraft with digital photography.

I deal with the space between real and abstract. When do we experience an aha moment? I want to astonish people. Why do stories create pictures in our minds and what happens when the pictures are ready but the text is missing?