Maarit Luttinen

1993, Kiuruvesi
http://maaritluttinen.wordpress.com

 

Maarit Luttinen

Vaikka teosteni aiheena saattaa olla jokin yleismaailmallinen minua askarruttava teema tai poliittinen ilmiö, jälkikäteen huomaan aina niiden linkittyvän vahvasti omaan elämääni: ihmissuhteisiini, uniini, tunteisiini ja ajatuksiini.

Valmis teos on aina suodatus näistä kaikista. Se on alitajuinen prosessi, jonka tajuaa hölmistyneenä selkeästi vasta myöhemmin, kun pystyy katsomaan menneitä tapahtumia etäisyydeltä.

Kun minut sylkäistään täältä taidekoulusta kylmän maailman syliin, toivon, että rysähdän kunnolla kovalle pinnalle. Shokki ja mukavuusalueelta pakon edessä poistuminen koulii minusta vahvemman, ja kasvan taiteilijana.

 

Although the themes of my work vary from political to universal, afterwards I always notice that they strongly link up with my own life: my interpersonal relationships, dreams, feelings and thoughts.

Finished work is always a filtering of all those above. It is a subconscious process which you clearly realize stupefied only afterwards when you can look at things from afar.

When I’m spat out of this art school into the cold embrace of the real world, I hope that I will crash onto a hard surface. The shock and being forced to leave from the comfort zone will make me a stronger person and I will grow as an artist.

 

Muista, että olet kuolevainen /
Remember That You Are Mortal

öljy kankaalle / oil on canvas

 

Lähestyn nuoruuden ja hedelmällisyyden katoamista maalaten, kehon ja lihan kautta.

Asetelmamaiset maalaukset, joissa nuoret ihmiset korvaavat perinteiset hedelmät, kukat ja pääkallot, muistuttavat ihmiselämän lyhytkestoisuudesta. Kimmoisat ja hehkuvat pinnat säilyvät vain kuvissa. Loput lakastuvat, rapistuvat, pilaantuvat ja kuolevat sitten pois.

 

I approach the passing of youth and fertility by painting body and flesh. In the paintings resembling still lifes, young people replace traditional fruit, flowers and skulls and remind people of the short duration of a human life. Elastic and glowing surfaces last only in pictures. The rest wither, rot, spoil and then die away.

 
maarit_teoskuva