Ida Sofia Fleming

1990, Tampere
http://www.idasofiafleming.wordpress.com
 
Ida Sofia Fleming

Fyysisyys on työskentelyssäni kaiken alku. Rakennan työtilan minne tahansa. Suuri koko ja rosoisuus ovat luontevat osat teosteni perustaa. Välitön materiaalin työstäminen ja kaikenlainen kokeilu kuuluvat prosessiin. Hankin dyykkaamalla materiaaleja: vanhaa puuta, metallia, keppejä, maaleja, kiviä ja rautaa. Joillekin ne näyttäytyvät romuna, minulle aarteena. Lopuksi muokkaan pintakerroksia kunnes kaikki oleellinen on tullut esiin ja veistos on valmis.

Veistoksieni inhimillistäminen muodon, materian ja äänen avulla on minulle oleellista. Äänen ja veistoksen muodon symbioosi luo elävän jännitteen, mihin tähtään.

 

Physicality is the beginning of everything in my work. I can build a working place anywhere. Big size and roughness are the natural backbones of my work. Working directly on the material, and all kinds of experimenting with it are a part of the process. I get all the material by dumpster diving: old wood, metal, sticks, paints, stones and iron. To some people the materials used might appear as junk, but to me they are treasures. I shape the surface until everything that’s essential has come out and the sculpture is ready.

Making the sculptures humane by their shape, material and sound is essential to me. The symbiosis of the shape of sculpture and sound creates a living tension which is where I am aiming to.

 

Häiriötekijä

veistos, ääni, metalli, rauta / sculpture, sound, metal, iron

 

Sammutan valot – odotan hiljaa. Hän vaatii päästä sisälle. Hän on aggressiivinen ja periksiantamaton, hän haluaa kotiini. Lasia alkaa särkyä ja ääni voimistuu. Kivellä hän rikkoo ikkunoita. Ulospääsyä ei ole, ainoastaan pelko ja epätietoisuus. Onko hän jo samassa pimeässä huoneessa, vai keittiössä, ehkä eteisessä.

Häiriötekijä-ääniveistos on lapsuuden kokemuksen konkretisoituma. Se on tilaan pudotettu muistuma. Sisältä kuuluu ääntä – jokin pyrkii ulos.

 

I turn off the lights and wait quietly. He insists to get in. He’s aggressive and relentless, he wants to get into my home. Glass starts breaking and the voice gets louder. He’s breaking the windows with a rock. There’s no way out, only fear and uncertainty. Is he already in the same dark room, or in the kitchen, maybe in the hallway.

Häiriötekijä sound sculpture is a realization of a childhood experience. It is a memory, dropped in space. A voice can be heard from within – something’s trying to get out.

 
ida_ehdotus_teoskuva