Henna Nerg

1991, Kuopio
http://www.cargocollective.com/hennanerg

Henna Nerg


Taiteen sanotaan kuuluvan kaikille. Onko asia oikeasti niin? Mielestäni kuilu taiteentekijöiden ja kokijoiden välillä on kasvanut liian kauan ja liian suureksi. Tämä on yksi ongelma, jota aprikoin taiteessani aika lailla. Siksi etsin jatkuvasti uusia väyliä, tekniikoita ja materiaaleja yhdistää taide ja “todellisuus”. Valtamedian sisältö ja ilmenemistavat kiinnostavat minua sekä sisältöinä että ilmaisumuotoina. Teoksieni idea syntyy ensin. Materiaalit ja tekniikka ovat yleensä oleellinen osa teoksen sisältöä, joten ne vaihtelevat paljon.

Ironian ja huumorin, interaktiivisuuden ja osallistettavuuden kautta tutkin sosiaalisia ja poliittisia muutoksia sekä tapahtumia. Käytän yleensä kierrätettyä, jo olemassa olevaa materiaalia teoksissani. Elämme kummallisia aikoja. Optimisti voisi sanoa, että ainakin minulla riittää inspiraation lähteitä. En ole ihan varma kuinka suhtautua ajatukseen.

 

Art is said to belong to everyone. Is it actually so? I think the gap between the makers of art and the viewers has been growing too wide for too long. This is one of the main topics I deal with in my practice. I explore new ways of using media. I want to find new formats to connect my artworks and reality. The technique and medium I use vary with every idea I have.

I want to utilize humour, irony, interactivity and participation as I deal with current social and political phenomena. I often use recycled materials and already existing information – in a way I am just recycling to reform. We are living in strange times. An optimist might say that at least my sources of inspiration are endless due to everything that is currently happening. I am not sure how to feel about the sentiment.

 

Left Over

installaatio, kierrätysmateriaali, arduino, ääni / installation, recycled material, arduino, sound


2016/2017; MoMa; 3/13, Tate Modern; 4/14. Stedelijk (Amsterdam); 7/21, Hamburger Bahnhof (Berlin 2/5, Guggenheim New York; 2/9, Bilbao 2/9, jne….

Left over on interaktiivinen maalausjätteestä rekennettu veistos. Taiteen luulisi olevan autonomista ja vapaata, silti toimintaamme ja tekemisiämme ohjaavat säännöt ja rajat, joita emme enää edes huomaa. Elämme kummallista murrosaikaa niin taiteilijoina kuin taiteen katsojinakin maailmassa, jossa kuvien paljous on turruttanut meidät informaatiotulvalla. Voisi sanoa, että jonkinlainen muutos tai uudistus voisi olla paikallaan.

NIIN JA MUUTEN; Toi ensimmäinen osio nimen jälkeen on nopea laskelma kyseisten museoiden nettisivuilta kuinka monta yksityisnäyttelyä naistaiteilijoilla oli verrattuna kokonaismäärään vuonna 2016 ja alkuvuodesta 2017. Kuka oikeastaan on vastuussa siitä mitä, miten, kuka tai milloin voikaan olla parrasvaloissa? Kuinka nuo päätökset jakaantuvat? Kuinka kahtiajakautunut tai tasa-arvoton epätasa-arvoinen (taide)maailmamme on?

 

2016/2017; MoMa;3/13, Tate Modern;4/14, Stedelijk (Amsterdam); 7/21, Hamburger Bahnhof (Berlin)2/5; Guggenheim New York; 2/9, Bilbao 2/9, etc…
Left Over is an interactive sculpture built with painting leftovers. Art is supposed to be autonomous and free. Still there are a lot of boundaries and rules that go unnoticed. As artists and viewers we are surrounded by pictures and have become numb to some images, illustrations and topics. In a sense a renovation is needed and welcome.

BTW; That first line is a fast calculation of woman artists having single or individual shows based on official Websites. Who are actually in charge of what and who are presented in the spotlight, and how? How divided or unequal is the (Art) world? Who are the leftovers?

 
henna_teoskuva