Emma Nurminen

1994, Riihimäki
emmmanurminen@gmail.com

 

Emma Nurminen

Nautin tekemisestä. Rymyän eteenpäin materiaali edellä löytäen aiheeni prosessin sisältä, sen aikana ja jälkeen. Maalaustaiteen konventiot ja raamit ovat tämänhetkisiä päähänpinttymiäni, joihin etsin vastauksia ja joita ravistelen. Kokeellisuus, virheet, massa ja tekstuuri kulkevat mukanani teoksesta toiseen tekniikasta riippumatta. Tietyllä määrällä kiusallisuutta ja outoutta luon pursuavan runsaita abstrakteja maisemia ja kyseenalaistan maalaustaiteen näennäistä kaksiulotteisuutta. Mietin, mikä on liikaa? Voiko näin tehdä? Ja sitten teen sen.

 

I enjoy making. I’m storming forward putting the material first and finding my themes within, during and after the process. My current obsessions are shaking and stretching the conventions and borders of painting. Mistakes, mass, texture and experimental approach follow me from one work to another regardless of the technique. With a certain amount of awkwardness and oddness I’m creating lush and abstract sceneries that are questioning the ostensible two-dimensionality of painting. I wonder, what is too much? Can this be done? And then I do it.

 

In an Order of Appearance

maalausinstallaatio / installation

 

Mitä tapahtuu, kun kova ja pehmeä, elävä ja liikkumaton kohtaavat?


In an Order of Appearance on installaatio, jossa maalaus astuu kankaalta ulos tilaan. Teos rikkoo maalaustaiteen perinteiseen esittämiseen, muotoon ja materiaaliin liittyviä odotuksia. Miksi maalauksen tulisi olla vain jotain kaksiulotteista? Maalaan veistäen lankaa ja maalia. Tähtäimessäni on kokonaisuus, joka on tekstuurin, massan sekä runsauden jokseenkin kaoottinen hurvittelu. Teos on ennen kaikkea prosessi, jonka lopputuloksesta en voi olla itsekään varma.

 

What happens when hard and soft, living and motionless encounter each other?

In an Order of Appearance is an installation in which painting steps out of the canvas into the space. The work breaks the traditional expectations of a painting’s presentation, form and material. Why should painting be only something two-dimensional? I paint by sculpting yarn and paints aiming to build a somewhat chaotic carnival of texture, mass and lushness. Most of all the artwork is a process, where the final result is found on the way.

 
emma-3

emma-2

emma-1