Emilia Mäkelä

1989, Tampere
http://www.emiliamakela.fi

Sanni Saari

Teoksissani kuvaan arkisia asioita ja pyrin löytämään tylsyydestä uusia aspekteja. Piirtämällä ja maalaamalla pääsen lähemmäs subjektiivista todellisuuttani, usein tiedostamatta. Pohjimmiltaan kyse on mahdollisuudesta kommunikaatioon oman itseni ja ympäristön välillä. Ihmisen läsnäolo on läpäissyt lähes kaiken urbaanissa elinympäristössä. Silti koen näkemäni usein vieraannuttavana. Havannointi ja toisintaminen auttavat minua tutustumaan paremmin sekä itseeni että ympäristööni.

 

In my work I represent commonplace things and try to find new aspects in boredom. Through drawing and painting I get closer to my subjective interpretation of reality, often unconsciously. Fundamentally I’m dealing with the possibility of communication between myself and my surroundings. The human presence has penetrated almost everything in the urban environment. Still, what I see often makes me feel alienated. Observation and reproduction help me become more acquainted with who I am and what surrounds me.

 

Pizzapäiväkirja / Pizza Diary

öljy kankaalle ja levylle / oil on canvas and board

 

Pizzapäiväkirja perustuu omakohtaiseen kokemukseen. Olen vuoden ajan dokumentoinut syömäni pizzat. Näennäisen epäkiinnostava ja banaali aihe muuttuu esteettisesti kiinnostavaksi. Moninaiset ja spontaanisti levitetyt täytteet heijastavat pizzan tilaamiseen usein liittyvää sekavaa tai krapulaista olotilaa. Liitän kotiinkuljetuspizzan lohduttomuuteen ja lohturuokaan. Myös maalaaminen tuo minulle lohtua epämääräisen ahdistuksen keskellä. Pizzateokseni ovat koristelemattomia, kuten pizzoista ottamani kuvat. Silti, toisin kuin valokuvat, ne ilmentävät erilaista ymmärrystä aihettaan kohtaan. Pizzat ja tahriintuneet pizzalaatikot muuttuvat sympaattisiksi ja niiden todellinen luonto paljastuu rasvaa tihkuvan juuston alta.

 

Pizza diary is based on my personal experience. I have been documenting the pizzas I have eaten during a year. A seemingly mundane and banal subject becomes aesthetically interesting. The diverse and spontaneous fillings reflect the confused or hangover feeling that is often present when placing an order. I associate home delivery pizza with hopelessness and comfort food. In the same way I find comfort in painting when having feelings of uncertainty. My pizza paintings are plain like the original photos. Still unlike the photographs, the paintings express different kind of understanding towards the subject. Pizzas and stained pizza boxes become sympathetic and their true nature unveils underneath the grease dripping cheese.

 

emiliamakela_teoskuva