Arsi Keva

1988, Järvenpää
http://www.arsikeva.com

Sanni Saari


Tähtään kirkkaista ajatuksista muodostuneisiin selkeisiin kokonaisuuksiin ja teoksiin, joiden punainen lanka on helposti kenen tahansa löydettävissä.

Yksi taiteen olennaisimpia tehtäviä on yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, yleensä keskustelun herättäjänä tai ylläpitäjänä. Tätä tehtävää toteutan työskentelyssäni.

Vaikka työmenetelmäni vaihtelevatkin teoksesta toiseen, käsittelemäni teemat pyörivät usein olemassaoloa, etiikkaa ja yhteiskuntaa koskevien arkipäiväisten kysymysten parissa. Leikittelevien populaarikulttuuri-viittausten ja huumorin keinoin taiteessa käsiteltävät vakavatkin aiheet on helpommin lähestyttäviä ja omaan ajatteluun rohkaisevia.

 

Art plays a huge role in stirring up conversations and keeping relevant issues in the center of social discourse. Art can be something that wakes us up from a catatonic state, encouraging us to use our brains and consider our thoughts and emotions. Due to this art is more than just visual stimulation polluting the screens of computers and billboards.

To me art is the most natural way to contribute and operate in the society and societal discourse and to actively take part in the conversations related to existence and social issues. I work with different methods and medias, but the themes often reappear. Conversations and thoughts about consumerism and the side effects of the capitalist economic system inspire me to express myself. Consequently my artwork comments on the emerged questions and themes that are present in everyday life. The humor in art makes the serious themes more approachable.

 

Salaisten TTIP-asiakirjojen lukusali /
A Reading Room of the Top Secret TTIP-Documents

interaktiivinen installaatio / interactive installation


Politiikka on yhteisistä asioista päättämistä ja keskustelua. Demokratiassa yhteisistä asioista päätetään yhdessä.

Sanotaankin, että ’’muutoksia tekevät ne ketkä osallistuvat’’, mutta keitä ovat osallistujat TTIP-sopimuksen tapauksessa?

Päätöstä valmistelevat poliitikot käyvät läpi mittavat turvatoimet ennenkuin pääsevät tilaan, jossa on mahdollista tutustua sopimukseen liittyviin asiakirjoihin. Kaikenlaisten dokumentointi- ja muistiinpanovälineiden vieminen tilaan on kiellettyä. Asiakirjojen luvun yhteydessä allekirjoitettava salassapitovelvollisuus estää sopimukseen liittyvistä yksityiskohdista keskustelun, eikä mediassakaan ole esitetty kuin korkeintaan valistuneita arvioita sopimuksen
mahdollisesta sisällöstä.

Mitkä ovat yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet TTIP-sopimukseen liittyen Suomessa? Sopimus ja siihen liittyvä politiikka on eräänlainen ääriesimerkki ‘’modernin demokratian’’ päätöksenteosta, jossa vaikutusvalta on siirretty kansalaisten ulottumattomiin. Teokseni tuo esiin aiheeseen liittyviä ongelmallisia kysymyksiä kauppasopimuksen omia keinoja käyttäen.

 

The word politics stands for having conversations and making decisions regarding communal topics. Democracy means that communal topics are discussed and determined together in equality.

It is often said that in democracy ‘’those who participate are those who make decisions’’. But who exactly are the participants in the case of TTIP-agreement? The politicians that are preparing the decision have to go through major secure measures before accessing the reading room in the Ministry for Foreign Affairs, which is the only place where the top secret documents can officially be read. Carrying notebooks, cameras or any other sorts of documentation devices into the space is strictly prohibited. Accessing the space involves signing a professional confidentiality form that disallows having conversation about the documents with anyone, which is maybe one of the reasons why the media hasn’t been able to cover the topic fully and thoroughly.

What are the possibilities of ‘’the average citizens’’ to take part on the decision-making on the case of TTIP agreement? The agreement and the politics related to it are somewhat of an extreme example of decision-making in the ‘’modern democracy’’, where the possibility to have influence is out of reach for the average citizen. By using the TTIP agreement’s own terms and means, the installation ‘’A reading room of the top secret TTIP documents’’ is concentrating on the problematic questions that arise from the whole case.