Aino Autere

1992, Jyväskylän maalaiskunta
ainoautere.aa@gmail.com

Aino Autere

Työskentelyni saa usein alkunsa jonkin yksityiskohdan viehättävyydestä, muodosta tai ohimenevästä ajatuksesta. Alku teokselle saattaa olla keskustelussa esiintynyt heitto, josta myöhemmin kiinnostun uudelleen. Innostun tuttujen, arkisten esineiden ja materaalien käyttämisestä ja niiden tuomisesta uuteen kontekstiin. Aloitan työskentelyn ja ohessa puran ajatusta ja sen taustoja itselleni.

Pidän eri materiaalien tunnusta ja fyysisyydestä, mutta myös kaksiulotteisen kuvan atmosfääristä, johon voin luoda tilan mielessäni. En halua pysytellä vain yhdessä tekniikassa, vaan liikkua niiden välimaastossa löytäen mieluisia hybridejä, jotka parhaassa tapauksessa tuovat myös itsestäni esiin jotain uutta.

 

My work often originates from attractiveness of details, form or just a thought passing by. The basis of a work may have been an idea thrown in a discussion, which later gains my interest again. I enjoy using familiar, everyday objects and materials and bringing them into new contexts. During the beginning of the process I first start to deconstruct the idea and its background.

I like the feel of different materials and their physicality, but also the atmosphere of a two-dimensional image that I can imagine a space to. I do not want to restrain myself to a single technique, but rather to move in between finding new hybrids. Ideally the process will also bring out something new about myself.

 

 

Middle Grounds Between Hybrids

sekatekniikka / mixed media

 

Edustan Y-sukupolvea ja uudenlaista tapaa tehdä asioita. Myös maalaus ja sen käsite muuttuvat post-internetin ilmiön ja web-sukupolven taiteen myötä. Tutkin teoksessani digitaalisesti tuotetun ja käsintehdyn kuvan suhdetta toisiinsa ja sitä, kuinka digitaalinen, itselleni materiaalisesti etäännyttävämpi kuva vertautuu orgaanisemman, fyysisesti koskettavissa olevan maalauksen ja sen tekstuurin kanssa.

Työskennellessäni tutkin mitkä ovat eri työvaiheiden, sekä akryylimaalauksen ja digimaalauksen erot myös itselleni tunnetasolla. Onko kyseessä enää maalaus kun siihen yhdistetään koneen printtaama jälki, kangas on irti raameistaan ja maalauspohja muotoillaan uudelleen?

 

I represent the generation Y and a new way of doing things. Just like other mediums of art, the concept of painting is changing because of the web generation and the phenomenon of post-Internet. I explore the relationship between digitally and manually produced image and how a digital, in my view materially more distant image compares with the more organic, physical painting and its texture.

As I work I research the various stages of the process as well as the emotional differences between painting digitally and with acrylics. If the work is a combination of a machine printed image and a canvas taken out of its frame, and the entirety of it is reshaped into a new form, is it a painting anymore?

 
aino_teoskuva